Ondersteuning voor herkomstonderzoek naar koloniale collecties

Musea slaan de handen ineen voor onderzoek naar koloniale collecties in Nederland. Het nieuwe Consortium Koloniale Collecties biedt een netwerk en expertise, onder meer bij herkomstonderzoek en digitalisering van objecten uit een koloniale context, zodat deze collectiestukken online toegankelijk en zichtbaar zijn.

Nederlands beleid

De uitvoering van het beleid over collecties uit koloniale context volgt drie lijnen, waarbij herstel van historisch onrecht het uitgangspunt vormt. De eerste lijn pleit voor een constructieve samenwerking met landen van herkomst, die essentieel is voor een zorgvuldige omgang met koloniale collecties. De tweede uitvoeringslijn richt zich op teruggave. Er is een onafhankelijke adviescommissie ingesteld die de Staatssecretaris Cultuur & Media adviseert bij teruggaveverzoeken. De derde uitvoeringslijn richt zich op herkomstonderzoek. Omdat dit primair een taak is van elke collectiebeherende instelling zelf, is het Consortium Koloniale Collecties opgericht om instellingen bij dit werk te helpen.

Herkomstonderzoek

Objecten zijn door de jaren heen op verschillende wijzen in Nederlandse musea en andere culturele instellingen terechtgekomen. Niet altijd op een gelijkwaardige, vrijwillige of rechtmatige manier. Onderzoek in samenwerking met de herkomstlanden naar de geschiedenis van objecten kan meer inzicht bieden op de herkomst ervan. Opgedane kennis brengt het Consortium samen in de datahub: een digitaal platform dat informatie over collecties uit koloniale context bij elkaar brengt, verrijkt en inzichtelijk maakt. Hiermee wordt informatie op één plek gebundeld die tot nu toe altijd verspreid was over diverse instellingen. Iedereen, waar ook ter wereld, kan hier informatie en een eigen perspectief aan toevoegen. Op die manier stellen instellingen hun collecties op transparante wijze beschikbaar en bevorderen zij de mogelijkheid voor herkomstlanden om een teruggaveverzoek te formuleren. 

Het Consortium Koloniale Collecties is een samenwerkingsverband van Museum Bronbeek, het Rijksmuseum en het Wereldmuseum, en van de kennisinstituten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Meer informatie staat op de website van het Consortium Koloniale Collecties.