Rapport web-toegankelijkheidsmeting 2024

Dit document bevat adviezen naar aanleiding van een onderzoek dat is uitgevoerd op de website www.bronbeek.nl. Het doel van dit document is om aan te geven aan welke eisen van WCAG 2.2, niveau A + AA nog niet wordt voldaan. Er zijn een aantal bevindingen bij de succescriteria genoteerd.