Toegankelijkheid

Defensie.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden. 

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom moeten overheidssites voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. Dat is bepaald in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.  De overheidssites moeten over de toegankelijkheidseisen verantwoordelijkheid afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Hoe zorgen we voor een toegankelijke website?

Wij zorgen voor een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Daarnaast gebruiken we software, zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

Alle toegankelijkheidseisen uit de norm WCAG 2.1 gelden voor de pdf-bestanden op Defensie.nl. Het streven van Defensie.nl is om alle pdf-bestanden volgens de norm WCAG 2.1 aan te bieden. Voor een groot deel van de pdf-bestanden is dat nog niet het geval.

  • Defensie.nl heeft oude documenten niet aangepast aan de toegankelijkheidseisen.
  • Bij witte tekst op een oranje achtergrond wordt met automatisch controle onvoldoende contrast gemeten. Dit wordt niet aangepast omdat toekomstige richtlijnen hier anders mee omgaan. Voor die tijd toch aanpassingen doen zou veel geld kosten, terwijl blijkt dat bezoekers dan juist minder contrast gaan zien.
  • Bij abonneren op attenderingen of nieuwsbrieven geeft het formulier verkeerde foutmeldingen. Hierdoor is het voor de bezoeker niet duidelijk dat er iets fout is gegaan. In de planning wordt dit voor 1 december 2023 aangepast.
  • Bezoekers met hulpsoftware zien geen foutmeldingen bij het formulier om te abonneren op attenderingen of nieuwsbrieven. Dit wordt aangepast door zogeheten Aria live regions toe te voegen. In de planning gebeurt dit voor 1 december 2023.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met Defensie.nl.